mias pärleria
Tektit  [tektit]

Tektit [tektit]

19 SEK
Begränsad upplaga meteoritstenar, numret i varunamnet ovan motsvaras av numret på en av stenarna på bilden, så du köper en specifik sten. De är borrade med ett hål rätt igenom i toppen. Wikipedia: Tektit (från grekiska tkto´s, 'smält, 'flytande') är naturliga glasföremål, upp till några centimeter i storlek, vilka — enligt de flesta forskare — har bildats vid stora meteoritnedslag på Jordytan. Tektiter hör till de "torraste" bergarter som finns, med ett vatteninnehåll på i medeltal 0,005%. Det här är väldigt ovanligt, eftersom de flesta, om inte alla kratrar där tektiter har kunnat uppstå låg under vatten före nedslaget. Dessutom har delvis smälta zirkoner upptäckts inuti en del tektiter. Detta, sammantaget med vattteninnehållet, tyder på att tektiterna bildades vid temperatur och tryck av anmärkningsvärd grad.